Privacy verklaring

Privacy Verklaring

 

Dans en Leef hanteert een strict privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van genytrakteert.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacystatement van dansenleef.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Dans en Leef, gevestigd aan de Francisca Hoeve 16 2804 HR Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

liefdeblog.jeroens.dev, ressorteert onder Dans en Leef is gevestigd Francisca Hoeve 16 2804 HR Gouda, tel.: 0650569383

 

Geny Wuestman is de Functionaris Gegevensbescherming van Dans en Leef. Zij is te bereiken via geny@dansenleef.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dans en Leef verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

 

Waarom verzamelt liefdeblog.jeroens.dev bepaalde informatie?
liefdeblog.jeroens.dev streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van Biodanza evenementen  te zijn. liefdeblog.jeroens.dev wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

 

Hierbij kunt u denken aan:
het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van liefdeblog.jeroens.dev met nog meer diensten en informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

 

Welke persoonlijke informatie registreert liefdeblog.jeroens.dev en waarvoor wordt deze gebruikt?
Klantgegevens het verzorgen van Biodanza evenemententen heeft liefdeblog.jeroens.dev de naam en het e-mailadres van de klanten nodig. liefdeblog.jeroens.dev gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde evenemten en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dans en Leef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen

– om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren

 

IP-adres
Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogged als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. <>.nl gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee liefdeblog.jeroens.dev het dienstenpakket verder kan verbeteren.

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat liefdeblog.jeroens.dev de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan liefdeblog.jeroens.dev strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van de Dans en Leef, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dans en Leef neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dans en Leef tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dans en Leef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 

Personalia > 7 jaar, vanwege belastingwetgeving

Adres > 7 jaar, vanwege belastingwetgeving

Overige gegevens > 5 jaar

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de Dans en leef. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via liefdeblog.jeroens.dev zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen geny@dansenleef.nl

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dans en Leef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dans en Leef gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dans en Leef en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dansenleef.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het bezoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Dans en Leefwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dans en Leef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via geny@dansenleef.nl.

Zoomdans

Dans en leef zal een workshop met Zoom niet opnemen.

Het is deelnemers niet toegestaan zelf opnames van de workshop en andere deelnemers te maken.