‘Yin en yang’

image.png*

geschreven: 16 maart 2021

Lieve danser,

Deze week dansen we met yin en yang. Yin staat voor de vrouwelijke dynamiek in de natuur: ontvankelijk, intuïtief, gevoelig, stil, naar binnen, het donker.
En yang staat voor de mannelijke dynamiek in de natuur; naar buiten, creërend, penetrerend, in actie, het licht. Zij zijn volledig complementair en bestaan niet zonder elkaar. Zowel man als vrouw belichamen beide krachten. Niemand is 100 % yin of 100% yang. Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang. Ze zijn in een verhouding die helemaal perfect is voor jou. In balans.  En dat is geen vast statisch moment. Iemand in balans is in staat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.
Dit thema is geïnspireerd door allerlei (man-)vrouw thema’s die ik de afgelopen week tegenkwam.
Op het moment ben ik behoorlijk naar binnen gericht. In mijn eigen binnenwereld of in de kleine wereld van mij en Rob en van mijn mijn gezin. Aan de andere kant kijk ik meer tv (samen met Rob op de bank) en lees ik de krant meer uitgebreid dan vroeger en richt ik daarmee ook mijn blik naar buiten, met aandacht voor wat er in de rest van de wereld speelt.
Deze week viel mij op dat er veel vrouwen issues in het nieuws waren. Mannen en vrouwen zijn in principe gelijk, maar toch ook weer niet. We zijn niet alleen anders gebouwd en ervaren verschillende hormonale processen, we behandelen onszelf en elkaar verschillend. Door instincten, cultuur, opvoeding…
Ik werd betoverd door een vrouw op tv die met veel aandacht mooie witte bloemtakken* plukte. Elke geknipte tak gaf ze aan een meisje dat naast haar stond. Later legde ze de bloemtakken bij de gedenkplek voor de vrouw die vorige week in Londen in de vroege avond was vermoord. Het schijnt dat er meer mannen dan vrouwen  op straat vermoord, maar de intentie en het geweld is anders bij vrouwen. Het zijn voornamelijk zedendelicten… omdat ze vrouw zijn.
Ook was in het nieuws dat vrouwen vaker worden uitgescholden op social media als ze politiek actief zijn. Sigrid Kaag het allermeeste. Ik had er bewondering voor hoe ze er mee om ging. Ze gaat gewoon door en houdt haar rug recht. Ze kan het bij de ander laten en raakt niet van slag.
En bij de verschillende debatten waar ik naar heb gekeken viel het me op hoe respectvol vrouwen met elkaar om gingen. Anders dan de meeste mannen lieten ze elkaar uitpraten en waren ze ook vriendelijk tegen elkaar. Toen kwam ook nog uit een onderzoek naar voren dat mannen vrouwen veel vaker interrumperen.
Yin en yangkrachten waren volop aan het werk.
Zou het niet mooi zijn als deze en alle vrouwen die niet alleen hun yin, maar ook hun yang kwaliteiten gebruiken helemaal geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd worden? En als ook mannen, zelfs de leiders van het land niet alleen hun yang maar ook hun yin kwaliteiten zouden omarmen en dat ook geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd zouden worden?  Hoe zou het zijn: een M/V leider met een perfecte balans in yin en yang. Daadkrachtig en vanuit het hart regerend?
Je moet het wel durven, om je eigen weg te gaan, helemaal op jouw manier. Voelen wat goed is en dan recht op je doel af. Niet zomaar omver te blazen, want het komt vanuit je tenen. In jouw eigen yin-yang balans ben je de leider van je eigen leven.
Dans je mee?
Lieve groet, Geny
* Tot mijn verrassing kwam ik die mooie bloemtakjes zo maar in het wild tegen tijdens onze dagelijkse wandeling.
This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.