Veilig dansen

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de docenten, maar ook bij jou als deelnemer. Samen creëren we zo een veilige omgeving. Veilig, niet alleen in de zin dat we het risico op coronabesmettingen zo beperkt mogelijk houden, maar ook dat alle deelnemers zich op hun gemak kunnen voelen.

Hoe gaat het dan? We mogen dansen in groepjes van vier. Binnen de groepjes mag op 1 1/2 meter afstand van elkaar met elkaar worden gedanst. Er mogen meerdere groepjes van vier dansen in de zelfde ruimte (maximaal 30 personen, als de zaal dat toe laat). De zaal zal worden onderverdeeld in ruimtes, aangegeven door markeringen op de vloer. De hele les blijf je in de ruimte die je met maximaal drie anderen deelt. Maar niets staat in in de weg om oogcontact te hebben met dansers in andere ruimtes en samen te dansen, zolang je in je eigen ruimte blijft.

Mondkapjes verplicht
Vanaf dinsdag 1 december gaat de nieuwe tijdelijke wetgeving in aangaande de mondkapjes plicht. Voor de danssector betekent dit ook dat er verplichtingen ontstaan. Mondkapje op bij binnenkomst, tijdens de dansles / dansles geven mag deze af. Naar toilet gaan tijdens dansles, mondkapje op. Na dansles weer mondkapje op.

Hieronder vind je belangrijkste punten om rekening mee te houden.

Gezondheidscheck

Wanneer je ALLE onderstaande vragen met NEE beantwoordt, ben je van harte welkom in de workshop. Als je een vraag met JA moet beantwoorden, vragen we je te wachten met meedoen totdat je wel alle vragen met NEE kunt beantwoorden.

 1. Had je in de afgelopen 24 uur of heb je op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot of gezinslid met het COVID-19 virus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld?

Wat verwachten we verder van jou?

 1. Je meld je van tevoren aan voor de dansworkshop van jouw keuze, neemt daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s en hebt weet van de gevolgen die deelname aan deze dansworkshop met zich mee kunnen brengen. Je hebt er weet van dat je ten alle tijde 1 1/2 meter afstand van elkaar moet houden.
 2. Als je na het aanmelden voor de dansworkshop alsnog één van de vragen met “ja” moet beantwoorden, dan annuleer je jouw deelname; dit kan gratis.
 3. Je zorgt voor je eigen waterfles en eventueel mondkapje.
 4. Je gaat van tevoren thuis naar het toilet en maakt zo min mogelijk gebruik van het toilet bij de dansruimte.
 5. Je komt indien mogelijk met eigen vervoer.
 6. Je komt niet eerder dan het aangegeven vroegste tijdstip van binnenkomst; na afloop van de workshop ga je direct weer weg.
 7. Bij binnenkomst en vertrek was je je handen met zeep of desinfecteert ze met handalcohol.
 8. Je houdt  ook 1,5 meter afstand totdat de workshop begint en na afloop.
 9. ls je moet hoesten of niezen doe je dat in je elleboog.
 10. Tijdens de dansworkshop houd je je aan instructies van de docent.

Wat kun je van de docent verwachten?

 1. De docent heeft met de gemeentelijke toezichthouder het gehanteerde coronaprotocol afgestemd.
 2. Voorafgaand aan de dansworkshop worden de ruimten zorgvuldig gedesinfecteerd
 3. Er zijn voldoende handalcohol, zeep, tissues en papieren handdoekjes aanwezig voor de deelnemers.
 4. In de toiletruimte hangen duidelijke instructies voor het correct wassen van de handen.
 5. De lesruimte wordt optimaal geventileerd.
 6. De docent werkt volgens de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM.
 7. Er doen alleen mensen doen mee die op alle vragen in de gezondheidscheck NEE hebben geantwoord.
 8. De docent zorgt dat alle deelnemers zich aan de corona-regels houden
 9. De docent zorgt ervoor dat zij/hij te allen tijde weet wie er aanwezig is in het gedeelte van de accommodatie waar de workshop plaatsvindt en legt dit tijdelijk vast ten behoeve van eventueel Bron- en contactonderzoek COVID 19 .Mocht toch blijken dat bij een deelnemer een COVID-19 infectie is vastgesteld, dan ontvang je daarvan per ommegaande een bericht.
 10. De docent meldt bij de GGD als er meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) is onder de deelnemers aan zijn/haar workshops.